वेवसाइट संचालन सम्वन्धी तालिम संचालन हुने

जिल्ला  विकास समिति झापाले गाविसका कर्मचारीहरूकाे लागि वेवसाइट संचालन सम्वन्धी तालिम संचालन गर्ने भएकाे छ । गाविसले सम्पादन गरेका  क्रियाकलापहरू तथा गाविसकाे वारेमा घर मै वसी सर्व साधारणले जानकारी हासिल गरून भन्ने जानकारी  दिने उदेश्यले  गाविसकाे वेवसाइट निर्माण गरी उक्रत वेवसाइट संचालन सम्वन्धी गाविसका कर्मचारीहरूलाइ तालिम दिन लागिएकाे हाे ।

 

Skip to toolbar