स्वयंसेवक आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय अन्र्तगत सञ्चालित बैदेसिक रोजगारीका लागि सुरक्षित आप्रवाशन परियोजना सुचना तथा परामर्श केन्द्रका लागि भद्रपुर नगरपालिकाभित्र सुरक्षित बैदेसिक रोजगारबारे सुचना दिने २ (दुई) जना बैदेसिक रोजगारीमा कम्तिमा २ (दुई) वर्ष मलेसिया वा अरव मुलुकमा काम गरेको अनुभव भएका साधरण लेखपढ गर्न सक्ने भद्रपुर नगरपालिका भित्र स्थायी बसोबास गर्ने स्वयंसेवकको आवश्यकता भएको हुंदा निम्न मिति र स्थानमा इच्छुक व्यक्तिबाट दरखास्त आवहन गरिएको छ ।

दरखास्त दिने अन्तिम मिति ः २०७३/०७/१८ गते कार्यालय समयभित्र ।
दरखास्त दिने स्थान ः जिविसको कार्यालय, भद्रपुर, झापा ।
आवश्य कागजातहरु ः
१. व्यक्तिगत विवरण ।
२. फोटो २ (दुई) प्रति ।
३. नागरिकताको फोटोकपी ।
४. शैक्षिक योग्यताको फोटोकपी ।
५. बैदेसिक रोजगारीमा गएको प्रमाण खुल्नेगरि पासपोर्टको फोटोकपी ।
६. भद्रपुर नगरपालिकाभित्र स्थायी बसोबास गरेको प्रमाण ।

Skip to toolbar