जिल्ला परिषदका निर्णयहरु२२औ जिल्ला परिषदबाट निर्णय

२२ औ जिल्ला परिषदबाट आ व ०७१।७२ का लागि पारित निर्णयहरु क)    राजश्व परिचालन सम्बन्धी नीति ः जिविसले राजश्वको दायरा...
थप पढ्नुहोस ...Skip to toolbar