सम्पर्क

हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्

तपाईंको नाम (जरूरी)

तपाईंको ईमेल (जरूरी)

तपाईंको फोन (जरूरी)

विषय

तपाईंको सन्देश

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय भद्रपुर, झापा

सुचना अधिकारी

प्रकाशचन्द्र चौधरी

९८५२६७७७०६

ठेगाना: भद्रपुर- झापा

फोन: ०२३-४५५०३४, ४५५१६५, ४५६१६९, ४५५७०९

ईमेल: info@ddcjhapa.gov.np

नक्सा


Skip to toolbar