MCPM सम्बन्धि आवश्यक कागजात तयारी गर्ने

जिल्ला विकास समिति झापावाट २०७३ मङ्सिर पहिलो हप्तादेखि MCPM गर्न  न्युनतम सर्त मुल्यांकन कर्ता गाविसमा खटिजाने भएकोले MCPM सूचक सम्बन्धि आवश्क कागजात तयारी अवस्थामा राख्नका लागि गाविसलाई जानकारी गराईन्छ|

Skip to toolbar