सार्बजनिक सुनुवाई सन्चालन हुने बारे

घुम्ति शिविर, सार्वजनिक सुनवाई तथा आँखा शिविर संचालन हुने वारे सूचना

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, भद्रपुर, झापा र जिल्ला प्रशासन
कार्यालय, झापाको आयोजनामा यहि मिति २०७३ पौष ३ गते श्री जनकल्याण निम्न
माध्यमिक विद्यालय महाभारामा घुम्ति शिविर, सार्वजनिक सुनवाई तथा आँखा
जाँच शिविर संचालन हुने भएकोले यसवाट फाइदा लिनका लागि सर्वसाधारणको
जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
स्थानीय विकास अधिकारी

Skip to toolbar